EXTRALIGA U21 2020 KOT  NUC  DRA  SAB  EAG  HRO 
  Kotlá?ka Praha    2 : 12
8 : 6
17 : 5
16 : 2
  
  T?ebí? Nuclears     8 : 4
12 : 1
 4 : 2
  Draci Brno  6 : 8
12 : 2
   6 : 0
9 : 12
 
  SaBaT Praha  2 : 16
5 : 17
1 : 12
4 : 8
    
  Eagles Praha    12 : 9
0 : 6
   
  Cardion Hroši Brno   2 : 4