Termínová listina >>>
Stránka všech turnajů >>>

Oddíly


Technika Brno
Zkráceně:Technika     Zkratka:TECH
 Var. symbol:7010 (pro ČBA)
Oblast:Region Jih 
IČ:03265170Bankovní spojení:268690268 / 0300
Poštovní adresa:Fakturační adresa:
 VSK Technika Brno, Baseball - Softball, p.s. VSK Technika Brno,
 Zdeněk Friedmann baseball a softball, p.s.
 Rybkova 1016/31 Rybkova 1016/31
60200Brno - Veveří60200Brno - Veveří