Termínová listina >>>
Stránka všech turnajů >>>

Přehled členů


Oddíl:  Rok:
Pohlaví: Dat. reg. od:
 
do:
 
Věk od: do:
Jméno:  
     

Návody:

Obnovení registrací u členů dříve registrovaných:
 • vyberte svůj oddíl (rok bude vždy automaticky změněn na aktuální)
 • u větších oddílů doporučuji vybrat i pohlaví, popř. věkovou skupinu
 • klikněte na Obnovit
 • na stránce se seznamem dříve registrovaných členů ponechte zaškrtnuté jen ty, jejichž podpisy máte na registračních arších
 • klikněte na Obnovit registraci pro rok 2021
 • všichni vybraní budou zaregistrováni pro tento kalendářní rok

Zadání několika jednotlivých registrací:
 • vyberte oddíl (rok bude vždy automaticky změněn na aktuální)
 • klikněte na Nové
 • na další stránce vyplňte údaje členů (zpravidla příjmení, jméno a rodné číslo), jejichž podpisy máte na registračních arších
 • klikněte na Zaregistrovat pro rok 2021
 • všichni vybraní budou zaregistrováni pro tento kalendářní rok
 • u dříve registrovaných členů (kteří nejsou zatím zadání v systému) uveďte toto do poznámky (jde o výši reg. poplatku)

Hromadné zadání více registrací:
 • vyberte oddíl (rok bude vždy automaticky změněn na aktuální)
 • klikněte na Importovat
 • v Excelu nebo jiném tabulkovém programu si připravte data dle rad na další stránce pro členy (zpravidla sloupce příjmení, jméno a rodné číslo), jejichž podpisy máte na registračních arších
 • označte oblast členů, které chcete zaregistrovat, popř. obnovit jejich registraci a uložte data do schránky (clipboardu) - Ctrl-C
 • vložte údaje ze schránky do velkého pole - Ctrl-V
 • klikněte na Zaregistrovat pro rok 2021
 • všichni vybraní budou zaregistrováni pro tento kalendářní rok
 • systém provede automaticky rozlišení (dle rodného čísla) nových a obnovovaných registrací
 • u dříve registrovaných členů (kteří nejsou zatím zadání v systému) uveďte toto do poznámky (jde o výši reg. poplatku)

Registrace 'volného' hráče:
 • jde o hráče, který v loňské sezóně nebyl zaregistrován a není důležité, v kterém oddílu byl registrován v minulosti
 • pro tuto registraci můžete použít postup zadání jednotlivé registrace, popř. hromadného importu
Inspirace:

Výpis hráčů přicházejících v úvahu pro soupisku v Extralize a ČML:
 • vyberte příslušný tým
 • ponechte letošní rok
 • Věk zadejte od 16 (ponechte do 99)
 • klepněte Zobrazit

Výpis hráčů na Open/MČR juniorů:
 • vyberte příslušný tým
 • ponechte letošní rok
 • Věk zadejte od 15 do 19
 • klepněte Zobrazit

Výpis hráčů na Open/MČR kadetů:
 • vyberte příslušný tým
 • ponechte letošní rok
 • Věk zadejte od 13 do 16
 • klepněte Zobrazit

Výpis hráčů na Open/MČRmladších kadetů:
 • vyberte příslušný tým
 • ponechte letošní rok
 • Věk zadejte od 11 do 14
 • klepněte Zobrazit

Výpis hráčů na Open/MČR žáků:
 • vyberte příslušný tým
 • ponechte letošní rok
 • Věk zadejte od 8 do 12
 • klepněte Zobrazit

Výpis hráčů na Open/MČR v tee-ballu:
 • vyberte příslušný tým
 • ponechte letošní rok
 • Věk zadejte do 10 (ponechte od 0)
 • klepněte Zobrazit