Sekretariát

Česká baseballová asociace
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6

telefon: 242 429 211

IČO: 48548421
účet: 1724008504 / 0600
e-mail: baseball@baseball.cz
WWW: http://www.baseball.cz
Pro kontakt můžete využít i následující formulář

Komu:
Odesílatel: